Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2470
Ime enote: Martinja vas - Cerkev sv. Marije Magdalene
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Marija Magdalena
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1526, sestavljajo pravokotna ladja z banjastim obokom, poligonalno zaključen prezbiterij s šestdelnim grebenastim obokom in zvonik na zahodni strani. Glavni oltar je iz 19. stoletja.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526
Avtor(ji): 
Janez Kušlan (podobar; 1865)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MARTINJA VAS
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji na vzpetini severno od naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine