Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2480
Ime enote: Selo pri Mirni - Cerkev sv. Petra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Peter
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljajo srednjeveška ladja z ostanki freske sv. Krištofa (najstarejši grafit iz 1571), kvadraten prezbiterij iz 17. stoletja ter zakristija in zvonik iz 19. stol. V 19. stol. je bila cerkev obokana.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, tretja, 17. stol., druga četrtina 19. stol., 1840
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SELO PRI MIRNI
Občina: MIRNA
Lokacija:
Cerkev stoji vrh hriba, vzhodno nad zaselkom Žunovec, severovzhodno od naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkva v župniji Mirna za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 39/2006-1752
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 14.4.2006 -
 
©Register kulturne dediščine