Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2481
Ime enote: Zaloka - Cerkev sv. Neže
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Neža, sv. Helena
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1581 s patrocinijem sv. Helene, sestavljajo pravokotna ladja, poligonalni prezbiterij in zvonik na zahodni strani z letnico 1776. Stranska oltarja sta iz 17., glavni iz 19. stol.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 16. stol., 1581, sredina 17. stol., zadnja četrtina 18. stol., 1776
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZALOKA
Občina: ŠENTRUPERT
Lokacija:
Cerkev stoji na planoti južno od naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 127/2003-5471, 58/2004-2695, 76/2010-4198, 41/2011-2001, 24/2014-930
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.12.2003 -
 
©Register kulturne dediščine