Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2482
Ime enote: Okrog pri Šentrupertu - Cerkev sv. Barbare
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Barbara
Tekstualni opis enote:
Gotska cerkev, izpričana 1526, je bila zgrajena okoli sredine 15. stol. Leta 1613 predelana ladja, zvonik iz 19. stol. Prezbiterij odlikujejo kitast obok, zunanji oporniki in še ne odkrite freske.
Datacija enote: 
sredina 15. stol., prva četrtina 17. stol., 1613, 19. stol.
Avtor(ji): 
Podpeški mojster (slikar; ok. 1500)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OKROG
Občina: ŠENTRUPERT
Lokacija:
Cerkev stoji na vzpetini nad vasjo, s katere se odpira pogled proti vzhodu in jugu vse do Gorjancev.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 127/2003-5471, 58/2004-2695, 76/2010-4198, 41/2011-2001, 24/2014-930
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.12.2003 -
 
©Register kulturne dediščine