Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2485
Ime enote: Gorenje Jesenice - Cerkev sv. Kancijana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Kancijan
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1526, sestavljajo pravokotna srednjeveška ladja z ostanki fresk na južni zunanjščini, poligonalni prezbiterij, ki je bil v 17. stol. predelan in zvonik iz 18. stol. na zahodni strani.
Datacija enote: 
srednji vek, 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Anton Postl (podobar; ?)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORENJE JESENICE
Občina: ŠENTRUPERT
Lokacija:
Cerkev stoji v zahodnem delu naselja, v zaselku Škocjan.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 127/2003-5471, 58/2004-2695, 76/2010-4198, 41/2011-2001, 24/2014-930
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.12.2003 -
 
©Register kulturne dediščine