Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2489
Ime enote: Šentvid pri Stični - Cerkev sv. Vida
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, pokopališče, sv. Vid
Tekstualni opis enote:
Prvotno romanska cerkev, prvič omenjena 1136. Sestavljajo jo zvonik, pomaknjen iz osi stavbe, pravokotna ladja in prezbiterij, ki ima na severu in jugu zakristiji. Okoli nje je pokopališče. Baročna oprema.
Datacija enote: 
prva četrtina 12. stol., 1136, 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠENTVID PRI STIČNI
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev s pokopališčem stoji sredi naselja, na majhni vzpetini.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine