Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2490
Ime enote: Bukovica - Cerkev sv. Janeza Krstnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev ima oktogonalno zaključen prezbiterij, zvonik na severni strani in vhodno lopo. V osnovi gotska cerkev, predelana v 17. stol. Cerkvena oprema iz 19. stol.
Datacija enote: 
druga polovica 15. stol., 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUKOVICA
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji na pobočju strmega hriba, južno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine