Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2491
Ime enote: Dob pri Šentvidu - Cerkev sv. Petra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Peter
Tekstualni opis enote:
Banjasto obokana ladja ima tristrano zaključen banjasto obokan prezbiterij z zakristijo ob južni steni. Ob zahodni fasadi ladje je prizidan zvonik. Prvič omenjena 1643, v 18. stol. temeljito prezidana.
Datacija enote: 
druga četrtina 17. stol., 1643, 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOB PRI ŠENTVIDU
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji na vzhodnem robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine