Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2492
Ime enote: Petrušnja vas - Cerkev sv. Nikolaja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, drevo, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev ima pravokotni prezbiterij z zakristijo ob severni steni. Ob zahodni steni ladje je zvonik, na severu kapela. Cerkev je prvič omenjena leta 1250, v 17. stol. barokizirana. Kvalitetna oprema.
Datacija enote: 
sredina 13. stol., 1250, 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PETRUŠNJA VAS
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji jugozahodno nad naseljem, na vrhu Gradišča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine