Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2493
Ime enote: Hrastov Dol - Cerkev sv. Andreja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Andrej
Tekstualni opis enote:
Cerkev prvotno poznogotska z lesenim poslikanim stropom. Je enoladijska, ima tristrano zaključen prezbiterij s prizidano zakristijo na južni strani, ob zahodni fasadi je zvonik.
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HRASTOV DOL
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji ob vaški mlaki.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine