Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2494
Ime enote: Male Pece - Cerkev sv. Lamberta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Lambert
Tekstualni opis enote:
Cerkev je enoladijska in ima tristrano zaključen prezbiterij, na zahodni strani prizidan zvonik na severni pa zakristijo. Prvič je omenjena leta 1643, v novejšem času je bila temeljito predelana.
Datacija enote: 
druga četrtina 17. stol., 1643, 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MALE PECE
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji severovzhodno od vasi pod manjšo vzpetino.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine