Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2495
Ime enote: Šentpavel na Dolenjskem - Cerkev sv. Pavla
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Pavel
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev ima kapelo na severni strani, pravokoten prezbiterij s prizidano zakristijo, zvonik in vhodno lopo. Cerkev je bila prezidana v 17. in 18. stol., oprema iz 17. in 18. stol.
Datacija enote: 
16. stol., 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠENTPAVEL NA DOLENJSKEM
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji na robu nizkega griča južno nad cesto in naseljem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine