Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2496
Ime enote: Pungert - Cerkev sv. Lenarta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljata pravokotna ladja z zvonikom ter tristrano zaključen prezbiterij. Ladja ima banjast obok s sosvodnicami, prezbiterij ima križni obok in plitve obočne kape. Prvič omenjena 1635.
Datacija enote: 
druga četrtina 17. stol., 1635
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PUNGERT
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji severno nad naseljem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine