Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2497
Ime enote: Šentvid pri Stični - Cerkev sv. Roka
  Fototeka OE Ljubljana 2000, Barbara Nadbath
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Rok
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljata pravokotna ladja in prezbiterij z zakristijo ob južni steni. Na portalu letnica 1628. V 19. stol. je bila močno preoblikovana. Cerkvena oprema iz 19. stol.
Datacija enote: 
prva polovica 17. stol., 1628, 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠENTVID PRI STIČNI
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji na vzpetini južno od Šentvida.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine