Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2498
Ime enote: Rdeči Kal - Cerkev sv. Antona Puščavnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Anton Puščavnik
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev s prezbiterijem, ki ima zaobljeno vzhodno stranico in na južni strani prizidano zakristijo. Cerkev je bila v 19. stol. popolnoma prezidana. Oprema je iz 19. stol.
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RDEČI KAL
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji na zahodnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine