Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2500
Ime enote: Velike Češnjice - Cerkev sv. Ane
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev z zvonikom ob vhodni fasadi, na vzhodu tristrano zaključen prezbiterij z zakristijo na južni strani. V osnovi romanska, v 18. stol. barokizirana (letnica 1732 na stranskem portalu). Cerkvena oprema je iz 17. in 18. stol.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, druga četrtina 18. stol., 1732
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKE ČEŠNJICE
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji v severnem delu razloženega naselja Velike Češnjice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ane v Velikih Češnjicah za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 34/2009-1611
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.5.2009 -
 
©Register kulturne dediščine