Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2501
Ime enote: Velike Pece - Cerkev Marije Snežne
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Marija Snežna
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev ima oktogonalno zaključen prezbiterij, ob zahodni fasadi je zvonik ob severni zakristija. Prvič je omenjena 1642, prvotno gotska cerkev, v 17. in 18. stol. večkrat prezidana.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKE PECE
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji na pobočju hriba zahodno nad vasjo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine