Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2507
Ime enote: Drušče - Cerkev sv. Barbare
  Fototeka OE Celje: 2012, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Barbara
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev iz 17. stol. s tristrano sklenjenim prezbiterijem in zvonikom z osemkotnim zgornjim delom pred vhodom je v notranjosti banjasto obokana s štukiranimi oprogami. Oprema je iz 19. stol., nekaj plastik iz 18. stol. Zakristija iz 1886.
Datacija enote: 
17. stol., zadnja četrtina 19. stol., 1886, 1892
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DRUŠČE
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Nepravilno orientirana cerkev stoji na južnem robu zaselka Velike Drušče.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine