Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2509
Ime enote: Gorenje Dole pri Škocjanu - Cerkev sv. Križa
  Fototeka OE Novo mesto: 2015, Marko Pršina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Križ
Tekstualni opis enote:
Cerkev, omenjena 1526, je bila v 18. stol. barokizirana, na jugu je prizidana kapela. Glavni oltar je tip zlatega oltarja iz 17. stol., južni je iz 2. polovice 18. stol. Obok v ladji in križev pot iz 1802 je naslikal M. Klemen na začetku 19. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, 18. stol., prva četrtina 19. stol., 1802
Avtor(ji): 
Mihael Klemen (slikar; 1819)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORENJE DOLE
Občina: ŠKOCJAN
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču med Gorenjimi in Dolenjimi Dolami.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan, Ur.l. RS, št. 18/2016-638, 59/2017-2857
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.3.2016 -
 
©Register kulturne dediščine