Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2510
Ime enote: Goriška vas pri Škocjanu - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata
  Fototeka OE Novo mesto: 2015, Marko Pršina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Mohor in Fortunat
Tekstualni opis enote:
Cerkev s srednjeveško zasnovo in s šilastoločnim gotskim portalom je bila barokizirana v 1. polovici 18. stol. Opremljena je z baročno oltarno opremo iz 2. polovice 18. in začetka 19. stol., predelano 1905.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, prva polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU
Občina: ŠKOCJAN
Lokacija:
Cerkev stoji na najvišjem delu Goriške vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan, Ur.l. RS, št. 18/2016-638, 59/2017-2857
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.3.2016 -
 
©Register kulturne dediščine