Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2511
Ime enote: Stopno - Cerkev Kraljice presvetega rožnega venca
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Rožnovenska Mati božja
Tekstualni opis enote:
Gotska romarska cerkev s freskami J. Ljubljanskega iz časa 1454. V 17. in 18. stol. je bila barokizirana in opremljena z baročnimi oltarji. Leta 1751 je bila prizidana stranska kapela.
Datacija enote: 
sredina 15. stol., 1454, 17. stol., sredina 18. stol., 1751
Avtor(ji): 
Janez Ljubljanski (slikar; 1454), Joseph Edgar Kleinert (slikar; 1930)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STOPNO
Občina: ŠKOCJAN
Lokacija:
Cerkev stoji na vzpetini severovzhodno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan, Ur.l. RS, št. 18/2016-638, 59/2017-2857
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.3.2016 -
 
©Register kulturne dediščine