Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2513
Ime enote: Zloganje - Cerkev Marijinega obiskanja
  Fototeka OE Novo mesto: 2015, Marko Prišina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Marijino obiskanje
Tekstualni opis enote:
Gotsko zasnovana cerkev s tristrano sklenjenim prezbiterijem je bila v 18. stol. barokizirana. Oboki so členjeni s štukaturnim okrasjem. Glavni oltar je iz 1839, prenovljen 1859 in 1905, kipa svetnikov sta iz 17. stol., enako stranska oltarja.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZLOGANJE
Občina: ŠKOCJAN
Lokacija:
Cerkev stoji na zahodnem robu vasi Zloganje, obdaja jo delno ohranjen kamnit zidec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan, Ur.l. RS, št. 18/2016-638, 59/2017-2857
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3/19/2016 -
 
©Register kulturne dediščine