Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2514
Ime enote: Škocjan pri Turjaku - Cerkev sv. Kancijana
  Fototeka OE Ljubljana 2007, Alenka Železnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, drevo, sv. Kancijan
Tekstualni opis enote:
Srednjeveška cerkev, omenjena 1260, barokizirana sredi 18. stol., leta 1907 temeljito prezidana (načrti A. Muck) in večinoma novo opremljena. Od prvotne cerkve je ohranjena kapela iz 1487, v kateri je bil krščen Primož Trubar. Ob cerkvi raste lipa.
Datacija enote: 
tretja četrtina 13. stol., 1260, zadnja četrtina 15. stol., 1487, sredina 18. stol., prva četrtina 20. stol., 1907
Avtor(ji): 
Alojz Muck (arhitekt; 1907), Matej Sternen (slikar; ?)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠKOCJAN
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji ob cesti v jedru vasi Škocjan (prej Staro Apno).
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Kancijana v Škocjanu pri Turjaku za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 25/2008-937
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 15.3.2008 -
 
©Register kulturne dediščine