Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2516
Ime enote: Železnica - Cerkev Marijinega vnebovzetja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Marijino vnebovzetje
Tekstualni opis enote:
V jedru gotsko cerkev iz 15. stol., prezidano sredi 18. stol. sestavljajo ladja pravokotnega tlorisa, tristrano zaključen prezbiterij in prizidan, južni zvonik. Glavni oltar je iz sredine 18. stol.
Datacija enote: 
15. stol., sredina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽELEZNICA
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji v središču vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine