Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 25253
Ime enote: Zavrate - Arheološko najdišče Trubarjev grič
  Fototeka CPA: 2009, Matija Črešnar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, most
Tekstualni opis enote:
Rimskodobna naselbina glede na večkrat odkrite drobne najdbe. Rimljani so tu zgradili tudi most čez Savo (nad sotočjem s Savinjo) na čigar temeljih je dal Babenberžan Leopold Slavni 1224 postaviti nov most (porušen v 15. stol.).
Datacija enote: 
rimska doba, prva četrtina 13. stol., 1224, 15. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZAVRATE
Občina: RADEČE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine