Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2530
Ime enote: Zgornja Slivnica - Cerkev sv. Marije Magdalene na Magdalenski gori
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Magdalena
Tekstualni opis enote:
Cerkev ima pravokotno ladjo, gotski tristrano zaključen prezbiterij in zvonik na južni strani. V osnovi gotska stavba je leta 1669 dobila nov obok v ladji. V ladji vidna prvotna gotska šilasto zaključena okna.
Datacija enote: 
15. stol., tretja četrtina 17. stol., 1669
Avtor(ji): 
Alois Košir (slikar; 1864)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZGORNJA SLIVNICA
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev Marije Magdalene stoji na Magdalenski gori, pred cerkvijo rasteta lipi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa Magdalenske gore in podružnične cerkve sv. Magdalene za kulturna in zgodovinska spomenika, Ur.l. RS, št. 7/94-320
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 24.2.1994 -
 
©Register kulturne dediščine