Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2533
Ime enote: Sela pri Šmarju - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Mohor in Fortunat
Tekstualni opis enote:
Gotska cerkev, prvič omenjena 1444, je bila v 2/2 18. stoletja temeljito predelana. Na stenah so pod beleži ohranjene poslikave. Glavni oltar je kvalitetno delo iz sredine 18. stoletja.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, druga polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SELA PRI ŠMARJU
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na severnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine