Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2535
Ime enote: Šmarjeta - Cerkev sv. Marjete
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, nagrobnik, sv. Marjeta
Tekstualni opis enote:
Novoromanska stavba, zidana 1910-1927 po načrtih J. Vancaša, na mestu romanske, v 18. stol. prezidane prednice. V njej visi Križanje iz Slap iz 1. polovice 17. stol., Rumplove orgle iz sredine 19. stol. Del rimskodobnega nagrobnika v obzidju.
Datacija enote: 
rimska doba, zgodnji srednji vek, 18. stol., prva polovica 19. stol., 1910-1927
Avtor(ji): 
Josip Vancaš (arhitekt; 1907-1927), Alojzij Horvat (arhitekt; 1926), Feliks Toman (kamnosek; 1912)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠMARJETA
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Lokacija:
Cerkev stoji na nekdanjem pokopališču, obdanem s kamnitim zidom. Zapira eno od stranic trga, ki se je oblikoval sredi naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice, Ur.l. RS, št. 40/2016-1797
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 21.6.2016 -
 
©Register kulturne dediščine