Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2538
Ime enote: Vinica pri Šmarjeti - Cerkev sv. Martina
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
V osnovi gotska cerkev s široko ladjo, tristrano sklenjenim prezbiterijem in neogotskim zvonikom je bila barokizirana 1742. Južni stranski oltar je iz poznega 17. stol., glavni s preloma 17. in 18. stol., severni stranski oltar iz sredine 18. stol.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, druga četrtina 18. stol., 1742
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VINICA PRI ŠMARJETI
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Lokacija:
Cerkev stoji sredi polj in travnikov severovzhodno od vasi Vinica pri Šmarjeti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice, Ur.l. RS, št. 40/2016-1797
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 21.6.2016 -
 
©Register kulturne dediščine