Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2539
Ime enote: Žaloviče - Cerkev sv. Urha
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Urh
Tekstualni opis enote:
Skromna podružnična cerkev, omenjena 1581, z enako širokima ladjo in polkrožno sklenjenim prezbiterijem. Zvonik prizidan 1807 (povišan 1881), zakristija 1875. Oltarji so iz 19. stol., kip sv. Katarine in kip sv. Urha v zakristiji sta iz 18. stol.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 16. stol., 1581, 18. stol., prva četrtina 19. stol., 1807, zadnja četrtina 19. stol., 1875, 1881
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽALOVIČE
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Lokacija:
Cerkev stoji na rahli vzpetini v vasi Žaloviče.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice, Ur.l. RS, št. 40/2016-1797
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 21.6.2016 -
 
©Register kulturne dediščine