Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2540
Ime enote: Koglo - Cerkev sv. Lenarta
  Fototeka OE Novo mesto: 2016, Marko Pršina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
V srednjem veku zasnovana stavba je kljub barokizaciji v 17. stol. ohranila enopolni gotski prezbiterij ter glavni in stranski portal. Glavni oltar iz 1668 je tip zlatega oltarja, stranska oltarja s preloma 17. in 18. stol. sta neprimerno preslikana.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, 1668, 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
(; )
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOGLO
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Lokacija:
Cerkev stoji na vrhu razglednega in vinorodnega hriba Koglo, nad sotesko Radulje pri Šmarjeti, južno od naselja Sela pri Zburah.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice, Ur.l. RS, št. 40/2016-1797
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 21.6.2016 -
 
©Register kulturne dediščine