Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2542
Ime enote: Šmarješke Toplice - Cerkev sv. Štefana
  Fototeka OE Novo mesto: 2016, Marko Pršina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Štefan
Tekstualni opis enote:
Podružnična cerkev z romansko ladjo (okence na jugu), kateri sta bila sredi 18. stol. prizidana nov prezbiterij in zvonik z značilno baročno streho, je v virih omenjena šele 1526. Glavni oltar je v osnovi še iz 18. stol., stranska iz okoli 1880.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, sredina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Lokacija:
Cerkev stoji v Gornjih Toplicah, obdana je z delno ohranjenim kamnitim zidom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice, Ur.l. RS, št. 40/2016-1797
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6/21/2016 -
 
©Register kulturne dediščine