Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2548
Ime enote: Črni Potok pri Litiji - Cerkev Povišanja sv. Križa v Brezju
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Povišanje sv. Križa
Tekstualni opis enote:
Prvotni kapeli v velikosti današnjega prezbiterija sta bila na zahodni strani prizidana ladja z dvema stranskima kapelama in zvonik. Trije oltarji z začetka 20. stol.
Datacija enote: 
17. stol., druga četrtina 18. stol., 1734
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČRNI POTOK
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
Cerkev stoji na hribu v zaselku Brezje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve Povišanja svetega Križa v Brezju za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 68/2016-2961
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.11.2016 -
 
©Register kulturne dediščine