Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2549
Ime enote: Zgornja Jablanica - Cerkev sv. Ane
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Baročna cerkev na obzidanem pokopališču. V tlorisu zvoniku na zahodni strani sledi oktogonalna ladja, pravokoten prezbiterij s porezanimi vogali in zakristijo na južni strani. Trije oltarji, konec 19. stol.
Datacija enote: 
tretja četrtina 18. stol., 1755
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZGORNJA JABLANICA
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
Cerkev s pokopališčem stoji na hribu jugozahodno od središča vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve svete Ane v Zgornji Jablanici za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 68/2016-2962
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.11.2016 -
 
©Register kulturne dediščine