Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2550
Ime enote: Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Mohor in Fortunat
Tekstualni opis enote:
Cerkev, obdana z obzidanim pokopališčem. V tlorisu zvoniku na zahodni strani sledita pravokotna ladja s stransko kapelo in pravokoten prezbiterij. Zvonik, zgrajen 1679, je bil 1860 povišan. Baročni glavni oltar.
Datacija enote: 
17. stol., 1679, tretja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JELŠA
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
Cerkev s pokopališčem stoji v strmem bregu severozahodno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve svetih Mohorja in Fortunata v Libergi za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 68/2016-2963
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.11.2016 -
 
©Register kulturne dediščine