Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2551
Ime enote: Vintarjevec - Cerkev sv. Petra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Peter
Tekstualni opis enote:
Kapeli, ki je del današnjega prezbiterija, nadzidanega 1777, je bila 1611 prizidana ladja oktogonalnega tlorisa z zakristijo na severu. Glavni oltar iz 1904, nekdanji glavni iz prve polovice 17. stol. je zdaj stranski.
Datacija enote: 
prva polovica 17. stol., 1611, zadnja četrtina 18. stol., 1777
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VINTARJEVEC
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
Cerkev stoji na robu hriba, južno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve svetega Petra v Vintarjevcu za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 68/2016-2964
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.11.2016 -
 
©Register kulturne dediščine