Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2552
Ime enote: Gradišče pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Marija Magdalena
Tekstualni opis enote:
Od prvotne baročne cerkve, porušene 1945, je ohranjen zvonik. Načrt za novo cerkev je zasnoval J. Plečnik, posvečena 1979. Cerkev ima pravokotno ladjo in majhen polkrožen prezbiterij v obliki romanske apside.
Datacija enote: 
18. stol., 20. stol., 1945
Avtor(ji): 
Jože Plečnik (arhitekt; sredina 20. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRADIŠČE PRI LITIJI
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
Cerkev stoji vrh hriba vzhodno od Gradišča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine