Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2560
Ime enote: Šmihel pri Žužemberku - Cerkev sv. Mihaela
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, nagrobnik, sv. Mihael
Tekstualni opis enote:
Psevdogotska stavba iz leta 1908 je nasledila starejšo cerkev, omenjeno 1136. Sestavljajo jo pravokotna ladja, poligonalni prezbiterij ter zvonik. V kor je vzidan antični nagrobnik.
Datacija enote: 
rimska doba, druga četrtina 12. stol., 1136, prva četrtina 20. stol., 1908
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji v zahodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine