Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2561
Ime enote: Vrh pri Križu - Cerkev sv. Marjete
  Fototeka OE Novo mesto: 2014, Franc Aš
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Marjeta
Tekstualni opis enote:
V osnovi romanska cerkev (polkrožen portal, pokončno pravokotno okence), omenjena 1463, v 18. stol. barokizirana (zvonik iz 1722). Zunanjščino krasita freski iz 15. stol. (delavniški krog furlanskih slikarjev). Glavni zlati oltar je iz okoli 1703.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, tretja četrtina 15. stol., 1463, prva četrtina 18. stol., 1722
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH PRI KRIŽU
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji sredi travnika, izven vasi Vrh pri Križu, ob trasi rimskodobne ceste.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine