Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2565
Ime enote: Velika Štanga - Cerkev sv. Antona
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Anton
Tekstualni opis enote:
Baročna cerkev je bila prezidana. Nad baročno razgibano zahodno fasado se dviga osmerokoten zvonik, pravokotna ladja prehaja v križni sklep. Trije marmornati oltarji, F. Toman, glavni iz 1885, stranska 1889.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 17. stol., 1677, zadnja četrtina 19. stol., 1880
Avtor(ji): 
Franc Zajec (kipar; 1885-1886), Feliks Toman (podobar; 1885-1886)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKA ŠTANGA
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Lokacija:
Cerkev stoji na severovzhodnem robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve svetega Antona Padovanskega v Veliki Štangi za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 68/2016-2965
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5.11.2016 -
 
©Register kulturne dediščine