Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2571
Ime enote: Dolenjske Toplice - Cerkev sv. Ane
  Fototeka OE Novo mesto: 2005, Marko Pršina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, tabor, obzidje, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Gotska enoladijska cerkev s konca 15. stol. z zvonikom na severu, 1656 barokizirana. Glavni oltar je iz 1786, na krstnem kamnu je letnica 1648 in inicialki M(atija) K(astelic). Na jugu je delno ohranjeno taborsko obzidje s strelnimi linami.
Datacija enote: 
druga četrtina 14. stol., 1334, zadnja četrtina 15. stol., tretja četrtina 17. stol., 1656
Avtor(ji): 
Matija Kastelec (arhitekt; 1656), Ivan Pengov (slikar; ?)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLENJSKE TOPLICE
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Lokacija:
Cerkev stoji na desnem bregu potoka Sušice. Omejuje jo delno ohranjeno taborsko obzidje. Skupaj s stavbo župnišča zapira zahodno stranico trga med zdraviliškima stavbama.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.8.1992 -
 
©Register kulturne dediščine