Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2573
Ime enote: Meniška vas - Cerkev sv. Antona Puščavnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Anton Puščavnik
Tekstualni opis enote:
Centralno zasnovana stavba iz prve polovice 17. stol. ima sočasen glavni marmorni oltar s klasicističimi prvinami, okviren J stranski oltar je z začetka 18. stol. V cerkvi visita baročni votivni podobi.
Datacija enote: 
tretja četrtina 13. stol., 1256, prva polovica 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MENIŠKA VAS
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Lokacija:
Cerkev stoji na robu gozda, na terasi nad vasjo v neposredni bližini prazgodovinskega gradišča in gomilnega grobišča Cvinger pri Dolenjskih Toplicah.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.8.1992 -
 
©Register kulturne dediščine