Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2574
Ime enote: Podturn pri Dolenjskih Toplicah - Cerkev sv. Nikolaja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Nikolaj, sv. Miklavž
Tekstualni opis enote:
Enotno zasnovana baročna arhitektura je nastala v sredini 17. stol.. Zlati glavni oltar iz 18. stol. je bil predelan v 19. stol. in 1977. neprimerno obnovljen. Stranski oltar je iz 17. stol..
Datacija enote: 
tretja četrtina 17. stol., 1651
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODTURN PRI DOL. TOPLICAH
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču, ki leži na rahli vzpetini na robu vasi, pod pobočji Kočevskega Roga ob Partizanski magistrali.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.8.1992 -
 
©Register kulturne dediščine