Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2585
Ime enote: Trebelno - Cerkev sv. Križa
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Križ
Tekstualni opis enote:
Starejša ob koncu 18. stol. je bila cerkev barokizirana. Iz 16. stol. se je ohranil poznogotski šilastoločni portal. Oltarna oprema s Postlovo sliko Križanja je iz 1789.
Datacija enote: 
16. stol., zadnja četrtina 18. stol., 1778
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TREBELNO
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji na vzpetini sredi vasi. Okoli cerkvenega prostora teče cesta, ob kateri so nanizane vaške hiše.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine