Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2586
Ime enote: Blečji vrh pri Trebelnem - Cerkev sv. Antona Padovanskega
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Anton Padovanski
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila v 2. polovici 18. stol. barokizirana in opremljena z enotnooltarno opremo, delo poznobaročnega slikarja in rezbarja A. Postla.
Datacija enote: 
druga polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Franc Mrčun (slikar; 1926), Anton Postl (podobar; 4/4 18. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JELŠEVEC
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji na položnem griču nad zaselkom Blečji vrh, severozahodno od naselja Jelševec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine