Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2587
Ime enote: Cerovec pri Trebelnem - Cerkev sv. Urha
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Urh
Tekstualni opis enote:
Cerkev prvič omenjena 1526. Zahodna orientacija sedanje cerkve kaže, da so jo v 2. pol. 18. stol. sezidali na novo. Veliko cerkvene opreme je bilo po vojni prenešeno iz porušene kapele gradu Hmeljnik.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, druga polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CEROVEC PRI TREBELNEM
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji na rahli vzpetini na zahodnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine