Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2588
Ime enote: Gorenji Mokronog - Cerkev sv. Petra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, podružnična cerkev, nagrobna plošča, sv. Peter
Tekstualni opis enote:
V osnovi srednjeveška stavba s fragmenti gotske stenske poslikave na jugu prezbiterija in oltarjem iz 19. stol. je bila v baroku predelana. Do 1803 je bil tu sedež župnije, ki so ga takrat prenesli na Trebelno.
Datacija enote: 
11. stol., 13. stol., prva četrtina 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TREBELNO
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Lokacija:
Cerkev stoji na samem tik nad cesto Trebelno - Mokronog. Okoli nekdanje župnijske cerkve je bilo pokopališče, na katerega ohranja spomin kostnica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine