Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 25918
Ime enote: Maline pri Štrekljevcu - Del vasi
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
obcestna vas
Tekstualni opis enote:
Del vasi oblikujejo vrhhlevne in vrhkletne, delno iz kamna zidane delno lesene in ometane hiše, gospodarska poslopja, vodnjaki, kozolca na psa, kapelica, znamenje, kolovozne poti in slivov sadovnjak.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol., prva četrtina 20. stol., 1903
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MALINE PRI ŠTREKLJEVCU
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Del vasi leži severno od vaške ceste, južno pod hribom Škrbec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine