Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2596
Ime enote: Jezero pri Trebnjem - Cerkev sv. Petra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Peter, nagrobnik
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1526, sestavljajo romanska ladja s sledovi fresk iz 15. stol. in poligonalni prezbiterij ter zvonik iz 17. stol. Oltar je z začetka 18. stol. V zidove so vzidani trije rimskodobni nagrobniki in več obdelanih kamnov.
Datacija enote: 
zgodnja rimska doba, visoki srednji vek, zadnja četrtina 14. stol., 1391, 15. stol., 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JEZERO
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji na rimskodobnih gradbenih ostalinah severno izven naselja, ob cesti Ljubljana - Zagreb.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine