Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2597
Ime enote: Lukovek - Cerkev sv. Jurija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1498, sestavljajo poligonalni prezbiterij iz 17. stol., ravnostropana pravokotna, verjetno srednjeveška ladja in zvonik iz 18. stol. na zahodni strani. Oltarna oprema je iz 19. stol.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 15. stol., 1498, 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
(; )
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LUKOVEK
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji sredi naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine